Cách Đặt Viền Bảng ở chế độ Ẩn trong Google Tài liệu

Định dạng tệp Google Tài liệu để hiển thị dữ liệu theo các hàng và cột có tổ chức là một cách hiệu quả để làm nổi bật và truyền đạt các ý tưởng quan trọng và việc sử dụng các bảng không chỉ giới hạn ở phần Bảng tính của Google Tài liệu. Cả hai chương trình Tài liệu và Trang trình bày cũng cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chèn bảng vào phần nội dung tệp của mình. Đường viền được thao tác bằng cách sử dụng cài đặt "Đường viền" trong Bảng tính và việc sửa đổi thuộc tính bảng để làm cho đường viền ẩn trong Tài liệu hoặc Trang trình bày chỉ đơn giản là thay đổi màu của chúng để phù hợp với nền của bạn.

Viền ẩn trong Bảng tính Google Tài liệu

1

Chọn các ô có đường viền bạn muốn ẩn đi bằng cách nhấp vào bên trong ô và kéo chuột hoặc ngón tay của bạn theo đường chéo để phần đánh dấu bao phủ khu vực bạn muốn.

2

Nhấp vào biểu tượng trông giống như một hình vuông được chia làm phần tư, nằm bên cạnh biểu tượng thùng sơn gần giữa đầu cửa sổ của bạn.

3

Chọn đường viền bạn muốn ẩn bằng cách nhấp vào biểu tượng thích hợp đang hiển thị cấu hình mong muốn của bạn.

Viền ẩn trong Tài liệu hoặc Trang trình bày Google Documents

1

Điều hướng đến vị trí nội dung mà bạn muốn chèn bảng.

2

Nhấp vào "Bảng", sau đó nhấp vào "Chèn bảng."

3

Sử dụng chuột để chọn kích thước thích hợp cho bảng của bạn bằng cách đánh dấu số hàng và cột bạn muốn chèn.

4

Đặt con trỏ của bạn vào bất kỳ đâu trong bảng và nhấp chuột phải vào con chuột của bạn. Chọn "Thuộc tính bảng".

5

Chọn màu nền của bạn (thường là màu trắng) từ các mẫu màu trong "Đường viền bảng", sau đó nhấp vào "OK".