Tích lũy có nghĩa là gì trong kế toán?

Kế toán thường nói về việc đặt một bút toán dồn tích hoặc phải cộng dồn một giao dịch. Họ cần ghi sổ các bút toán dồn tích khi công ty đã có doanh thu nhưng chưa nhận được thanh toán hoặc công ty đã phát sinh chi phí nhưng chưa thanh toán hóa đơn. Giải pháp thay thế cho các giao dịch dồn tích là duy trì sổ sách kế toán trên cơ sở tiền mặt.

Tổng quan về Tích lũy

Các doanh nghiệp tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung phải duy trì sổ sách kế toán của mình trên cơ sở dồn tích. Trong kế toán cơ sở tiền mặt, chủ doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khi nhận được một khoản thanh toán và chi phí khi thanh toán hóa đơn, bất kể việc bán hàng hoặc đơn đặt hàng được thực hiện vào thời điểm nào. Ngược lại, kế toán dồn tích ghi nhận doanh thu và chi phí khi các giao dịch xảy ra, không phải khi dòng tiền vào và ra.

Chi phí đã Tích lũy

Tích lũy một khoản chi phí có nghĩa là ghi nhận một hóa đơn mà công ty sẽ thanh toán trong một kỳ kế toán trong tương lai. Ví dụ: giả sử một công ty trả lương cho nhân viên vào ngày đầu tiên của tháng. Vào ngày 31 tháng 12, kế toán sẽ cộng dồn số tiền lương mà công ty nợ nhân viên mà công ty chưa thanh toán. Nếu nhân viên đã kiếm được 2.000 đô la tiền lương chưa thanh toán trước ngày 31 tháng 12, kế toán sẽ ghi nợ chi phí tiền lương là 2.000 đô la và ghi có tiền lương phải trả là 2.000 đô la.

Doanh thu tích lũy

Các mục nhập doanh thu tích lũy xảy ra khi một công ty có doanh thu nhưng chưa nhận được khoản thanh toán. Một doanh nghiệp thường không yêu cầu khách hàng thanh toán cho đến khi họ đã nhận được hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh thu như họ kiếm được. Ví dụ: giả sử một doanh nghiệp giao một sản phẩm nhưng khách hàng sẽ không thanh toán hóa đơn 500 đô la cho đến tháng sau. Kế toán ghi nợ ngay các khoản phải thu $ 500 và ghi có doanh thu $ 500.

Ưu và nhược điểm của Kế toán dồn tích

Không phải mọi công ty đều sử dụng kế toán dồn tích. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nhỏ không bắt buộc phải tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung và thay vào đó duy trì sổ sách của họ trên cơ sở tiền mặt. Kế toán cơ sở tiền mặt dễ dàng và đơn giản hơn đối với các chủ doanh nghiệp không có kiến ​​thức về kế toán. Nó cũng ít tốn thời gian hơn và ít yêu cầu lưu trữ hồ sơ hơn. Tuy nhiên, báo cáo tài chính dựa trên tiền mặt không phải lúc nào cũng vẽ ra một bức tranh chính xác về thời điểm doanh nghiệp phát sinh chi phí và doanh thu. Điều này có thể khiến chủ doanh nghiệp khó hiểu hơn về tình hình tài chính của công ty và dự kiến ​​hoạt động tài chính trong tương lai.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found