Cách định dạng ngắt dòng trên Facebook

Facebook là một nơi thuận tiện để kết nối với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và khách hàng. Các cập nhật trạng thái đầy thông tin, dí dỏm và đầy màu sắc sẽ khiến bạn bè của bạn quan tâm đến các trạng thái của bạn, điều này có thể dẫn đến sự hiện diện trên Web lớn hơn cho doanh nghiệp của bạn. Đôi khi những trạng thái này bao gồm dấu ngắt dòng, điều này có thể khiến trạng thái trông độc đáo hoặc dễ đọc hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đã cố gắng định dạng ngắt dòng trong Facebook, bạn sẽ nhận thấy rằng trạng thái hoặc bình luận sẽ tự động được đăng khi bạn nhấn phím "Enter" trên bàn phím. Tuy nhiên, có một cách đơn giản để định dạng ngắt dòng trong Facebook.

1

Đăng nhập vào hồ sơ Facebook của bạn. Nếu bạn đang sử dụng hồ sơ công ty hoặc trang Người hâm mộ, hãy đăng nhập vào trang đó.

2

Nhấp vào "Trang chủ" ở cửa sổ phía trên bên phải để điều hướng đến Bảng tin của bạn. Nhấp vào hộp bên dưới nút "Cập nhật trạng thái" để bắt đầu cập nhật trạng thái của bạn. Nếu không, hãy tìm cập nhật trạng thái, tin nhắn hoặc ảnh mà bạn muốn trả lời và đặt con trỏ vào vị trí được chỉ định để bắt đầu nhập câu trả lời của bạn.

3

Nhập dòng đầu tiên của nhận xét hoặc cập nhật trạng thái của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng để định dạng ngắt dòng, hãy giữ nút "Shift" trên bàn phím và nhấn "Enter". Bỏ nút "Shift" khi bạn hoàn tất. Dấu ngắt dòng được tạo và bạn có thể tiếp tục nhập dòng tiếp theo của nhận xét hoặc cập nhật trạng thái của mình.

4

Lặp lại quá trình giữ "Shift-Enter" nhiều lần nếu cần để tạo số lượng ngắt dòng mong muốn.