Cách xóa bài hát khỏi iPod

Cho dù bạn đang nghe iPod tại nơi làm việc hay khi đang ở ngoài văn phòng, đang đi công tác, bạn muốn những giai điệu được cập nhật chứ không phải những bài hát cũ như cũ. Nếu bạn có nhiều bài hát trong thư viện iTunes hơn bạn muốn trên iPod, quản lý nhạc theo cách thủ công là giải pháp. Bạn có thể thêm hoặc xóa các bài hát khỏi iPod của mình mà không ảnh hưởng đến thư viện nhạc của bạn để chỉ giữ lại những giai điệu bạn muốn trên iPod của mình. Thường xuyên chuyển các bài hát trên iPod của bạn để đảm bảo nội dung mới khi bạn không có thư viện iTunes của mình.

1

Kết nối iPod với máy tính iTunes bằng cáp kết nối USB.

2

Nhấp vào iPod trong danh sách "Thiết bị" ở thanh bên trái.

3

Nhấp vào "Tóm tắt" và chọn "Quản lý Nhạc và Video theo cách thủ công."

4

Nhấp vào "Áp dụng".

5

Nhấp vào "iPod" trong "Thiết bị" trong iTunes để xem thư viện phương tiện. Chọn bài hát bạn muốn xóa khỏi danh sách media của iPod để đánh dấu bài hát đó.

6

Nhấn phím Delete để xóa bài hát khỏi iPod.