Cách xóa các mục khỏi danh sách thả xuống trong Google Chrome

Khi bạn nhập URL hoặc từ khóa vào thanh địa chỉ của Google Chrome, danh sách các đề xuất sẽ thả xuống. Những đề xuất này được phổ biến từ lịch sử duyệt web của bạn và dịch vụ tiên đoán của Chrome. Các mục nhập đến từ lịch sử duyệt web của bạn có thể bị xóa riêng khỏi thanh địa chỉ hoặc thông qua lịch sử duyệt web của bạn. Tuy nhiên, các gợi ý dự đoán không thể bị loại bỏ một cách có chọn lọc; chúng có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn hoặc không.

Xóa mục nhập

Khi danh sách đề xuất thả xuống xuất hiện, bạn có thể đánh dấu mục nhập bằng cách nhấn phím mũi tên xuống. Nhấn "Shift-Delete" để xóa mục được đánh dấu khỏi danh sách. Nếu bạn muốn xóa nhiều mục nhập, hãy truy cập lịch sử trình duyệt của bạn bằng cách nhấn "Ctrl-H." Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh mỗi mục nhập bạn muốn xóa và chọn "Xóa các mục đã chọn" để xóa các mục đã chọn. Ngoài ra, hãy chọn "Xóa dữ liệu duyệt web" để xóa tất cả các mục nhập. Cuối cùng, để xóa các đề xuất dự đoán, hãy chọn "Cài đặt" từ menu Chrome, nhấp vào "Hiển thị Cài đặt Nâng cao" và bỏ chọn "Sử dụng Dịch vụ Dự đoán ..." trong phần Bảo mật.